20. juni 2021

Mødedatoer for komiteerne 2021

Der afholdes komitémøde hver 14. dag fordelt på to komiteer. Her finder du datoerne for alle komitémøder i 2021.

Datoer for  komitémøder 2021

Komité 1

 • 2. juni 2021
 • 30. juni 2021
 • 28. juli 2021
 • 25. august 2021
 • 22. september 2021
 • 20. oktober 2021
 • 17. november 2021
 • 15. december 2021

Komité 2

 • 16. juni 2021
 • 14. juli 2021
 • 11. august 2021
 • 8. september
 • 6. oktober 2021
 • 3. november 2021
 • 1. december 2021 

Der er ikke tidsfrister for indsendelse af ansøgninger. Ansøgningerne behandles løbende.

Sagsbehandlingstiden er 45 kalenderdage fra ansøgningen er erklæret valid. Sagsbehandlingstiden kan dog sættes i stå midlertidigt, hvis der er spørgsmål til ansøgningen, der kræver opfølgning. 

Læs mere om sagsbehandlingstider i forordningen om medicinsk udstyr: Bekendtgørelse om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.