Ny forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Ansøger

Find vejledning til ansøgning om godkendelse

Ansøger

Forsøgsperson

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Forsøgsperson

Om VMK

Find praktiske oplysninger og information om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

Om VMK