Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer

Ansøger

Find vejledning til ansøgning om godkendelse

Ansøger

Forsøgsperson

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Forsøgsperson

Om VMK

Find praktiske oplysninger og information om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

Om VMK