20. januar 2022

Gebyrer

Det koster et gebyr at ansøge om kliniske afprøvninger. Her finder du oplysninger om gebyrsatser.

VMK opkræver et gebyr for behandling af ansøgninger om kliniske afprøvninger. Gebyrerne justeres en gang årligt. Gebyret er ens for artikel 62, 74 og 82 forsøg.

I 2022 er gebyrerne følgende:

  • Ansøgninger og underretninger om kliniske afprøvninger: 18.275 DKK
  • Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger: 4.561 DKK

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til VMK skal ansøger udfylde et faktureringsskema, som skal fremsendes sammen med ansøgningen. Ansøger vil herefter blive opkrævet gebyret.

Hent faktureringsblanketter til udfyldelse

Ansøgninger og/eller underretninger om kliniske afprøvninger (PDF)

Ændringer til godkendte kliniske afprøvninger (PDF)