Ansøger

KORT FORTALT

Her finder du nødvendig information og viden om, hvordan du ansøger om kliniske lægemiddelforsøg og afprøvninger af medicinsk udstyr.
Artikel / 27. januar 2022

Overblik over komitésystemet

Her kan du få et overblik over, hvilken videnskabsetiske komité, du skal anmelde dit kliniske forsøg til.

Se mere
Artikel / 7. marts 2022

Anmeld kliniske forsøg med lægemidler

Kliniske forsøg med lægemidler skal gennemgå en videnskabsetisk vurdering og må derfor først gennemføres, hvis der foreligger en godkendelse fra en videnskabsetisk komité.

Se mere
Artikel / 16. august 2022

Anmeld kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr

Find information om, hvad du som ansøger skal være opmærksom på i forbindelse med kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 2. maj 2022

Kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Find information om, hvad du som ansøger skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om tilladelse til gennem-førelse af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Se mere
Artikel / 8. marts 2022

Forskertjeklister til anmeldelse af kliniske forsøg med lægemidler

Disse tjeklister giver det nødvendige overblik for at kunne ansøge om kliniske forsøg med lægemidler.

Se mere
Dokument / 4. februar 2022

Forskertjekliste til anmeldelse af medicinsk udstyr

Denne tjekliste giver det nødvendige overblik for at kunne ansøge om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 7. februar 2022

Ansøgningsskemaer til anmeldelse af medicinsk udstyr

Få oplysninger om, hvordan du indsender din ansøgning om klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 21. maj 2021

Særlige betingelser ved inddragelse af visse forsøgspersoner

Find information om, hvad der gælder, når man skal gennemføre kliniske afprøvninger med særlige patientergrupper, som fx mindreårige eller gravide.

Se mere
Artikel / 28. januar 2022

Information og samtykke i klinisk sundhedsforskning

Find oplysninger om samtykkeformer og hvornår der skal indhentes samtykke i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg og kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 10. maj 2021

Etisk vurdering af ansøgninger

Her finder du blandt andet oplysninger om, hvordan VMK behandler ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg og kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 28. januar 2022

Gebyrsatser

Det koster et gebyr at ansøge om kliniske forsøg med lægemidler og kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr. Her finder du oplysninger om gebyrsatser.

Se mere
Artikel / 19. marts 2021

Hjælpedokumenter

Her finder du en oversigt over retningslinjer og andre hjælpedokumenter, der kan være relevante ved ansøgning om klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.

Se mere
Artikel / 1. februar 2022

Decentrale kliniske forsøg

Her finder du hjælpedokumenter, som kan bruges i udformning af ansøgninger til VMK vedrørende decentrale kliniske forsøg.

Se mere
Artikel / 2. maj 2022

Ny forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Den 26. maj 2022 træder EU-forordningen om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR) i kraft. Det betyder, at tilladelse til kliniske af-prøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik fra denne dato skal ansøges hos Nationalt Center for Etik.

Se mere