Sekretariatet

Christa Kjøller

Christa Lundgaard Kjøller

Sekretariatschef
Cand.jur.
E-mail: ck@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 52

Helle Harder

Helle Harder

Sektionsleder, VMK
Cand.scient.
E-mail: hha@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 74

Agnete Lindequist Debois

Akademisk medarbejder
Cand.pharm.
E-mail: alde@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 61 11

Anette Ring Rømer

Anette Ring Rømer

Administrativ medarbejder
E-mail: anrr@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 82

Aske Vejby Rasmussen

Administrativ medarbejder
E-mail: avra@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 85

Alex Brandt

Alex Brandt

Specialkonsulent
Cand.jur.
E-mail: alb@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 75

Chalotte Christiansen

Administrativ medarbejder
E-mail: cch@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 86

Emil Junge Nielsen Busch

Akademisk medarbejder
Cand.mag. filosofi
E-mail: emb@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 61 12

Helle Christiansen

Helle Christiansen

Specialkonsulent
Cand.scient.
E-mail: hec@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 81

Karen Kiilerich

Karen Kiilerich

Specialkonsulent
Cand. jur.
E-mail: kaki@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 51

Kasper Bendix Johnsen

Kasper Bendix Johnsen

Akademisk medarbejder
Cand.scient.med., ph.d. (neuro)
E-mail: kjo@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 78

Kathrine Paulsen

Kathrine Paulsen

Økonomimedarbejder
Cand.oecon.
E-mail: kpa@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 83

Katla Heðinsdóttir

Akademisk medarbejder
Cand.mag. filosofi, ph.d. i videnskabsetik
E-mail: khe@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 61 05

Lise Aagaard

Lise Aagaard

Specialkonsulent
Cand. jur., ph.d. (pharm)
E-mail: laa@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 70

Louise Hansen

Louise Hansen

Specialkonsulent
Cand.scient., ph.d (epidemiologi)
E-mail: loh@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 76

Marie Mi Bonde Hansen

Specialkonsulent
Cand.scient. (humanbiologi), ph.d.
E-mail: mbh@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 87

Mikkel Lindskov Sachs

Specialkonsulent
Cand.scient. i human biologi
E-mail: mls@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 61 04

Nina Vucina Pedersen

Nina Vucina Pedersen

Kommunikationsmedarbejder
Specialkonsulent
Cand.comm.
E-mail: nvp@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 80

Rune Klingenberg Hansen

Rune Klingenberg

Fuldmægtig
Cand.mag. i filosofi, videnskabsteori og historie – ph.d. i filosofi
E-mail: rkh@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 71

Solveig Nordahl Jacobsen

Akademisk medarbejder
Cand.pharm.
E-mail: snj@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 79