Komité 2

Andreas Rudkjøbing

Andreas Rudkjøbing

Formand
Cand.med, ph.d., læge
Sundhedsstyrelsens enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme

Anni Nørgaard Jeppesen

Anni Nørgaard Jeppesen

Afdelingslæge, ph.d.
Anæstesiologisk Afdelingslæge ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Indstillet af Region Midtjylland


Bodil Steen Rasmussen

Bodil Steen Rasmussen

MD, ph.d., overlæge
Klinisk professor, Anæstesi og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital
Indstillet af Region Nordjylland

Henriette Schlesinger Kærgaard

Henriette Schlesinger Kærgaard

Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark (V)
Indstillet af Region Syddanmark

Maj Mortensen

Maj Mortensen

Konstitueret formand i Ordblinde- og Dysleksiforeningen i Danmark
Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Mikkel Wrang

Mikkel Wrang

Advokat og medlem af Det Konservative Folkeparti (C)
Indstillet af Region Hovedstaden


Morten Lorentzen

Morten Lorentzen

Direktør i Hjerneskadeforeningen
Indstillet af Danske Patienter

Peter Bjørn Licht

Peter Bjørn Licht

Overlæge, Thoraxkirurgi, professor, ph.d.
Thorax kirurg (OUH og SDU), Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital