5. maj 2021

Behandling af personoplysninger

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer er ansvarlig for den databehandling af personoplysninger, der er beskrevet herunder. Hvis vi behandler oplysninger om dig, skal vi overholde reglerne i databeskyttelsesreglerne og anden lovgivning.

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du har over for De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer. Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne, fordi vi som offentlig myndighed kan være forpligtet til at behandle oplysningerne efter anden lovgivning.

Oplysninger om dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Fællessekretariatet for Det Etiske Råd, National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer
Ørestads Boulevard 5
Bygning 37K
2300 København S
Danmark
CVR: 11806619

Databeskyttelsesrådgiver: Helle Ginnerup-Nielsen, databeskyttelse@sum.dk

Databeskyttelsesassistent: Jesper Møller-Fink, dketik@dketik.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

  • at kunne besvare din henvendelse
  • at kunne informere dig om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteers arbejde

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Opbevaring af dine personoplysninger

Såfremt dine personoplysningerne bliver gemt i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil de blive slettet senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvor oplysningerne er modtaget og behandlet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du beder om at få indsigt i oplysninger om dig, som vi behandler, skal du være forberedt på, at vi beder dig om at kontakte os via borger.dk. Dermed sikrer vi os, at vi udleverer oplysningerne til den rigtige person.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Læs herunder, hvordan vi behandler dine personoplysninger i konkrete situationer:

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) er efter databeskyttelsesforordningen forpligtet til at give dig orientering om, hvilke oplysninger, komiteen behandler om dig i forbindelse med behandling af din sag. Læs i PDF'en, hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med anmeldelse af projekter.

Hent PDF

Kontakt via e-mail

Hvis du kontakter os via e-mail vil vi som udgangspunkt modtage oplysninger om dit navn og din e-mailadresse samt de oplysninger, du måtte medsende i mailen. Vi opfordrer alle til at benytte sikker post med NemID via borger.dk eller virk.dk, hvis henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Oplysninger, du sender til os i en e-mail, bliver udelukkende anvendt for at kunne besvare din henvendelse.

Send mail via borger.dk >

Send mail via virk.dk >

Databeskyttelse under Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriets institutioner, herunder Det Etiske Råd, behandler personoplysninger i forbindelse med de opgaver, vi har ansvaret for. I ministeriets databeskyttelsespolitik kan du orientere dig om, hvordan ministeriet og dets institutioner indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.
Læs mere på sum.dk