Om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

KORT FORTALT

Find information om De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) og om komitésystemet generelt. Du kan også finde en oversigt over medlemmer af VMK og kontaktoplysninger på ansatte i sekretariatet.
Artikel / 4. maj 2021

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteers opgaver

Få overblik over og indsigt i de mange opgaver, som De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer varetager.

Se mere
Artikel / 27. maj 2021

Bekendtgørelser om videnskabsetiske medicinske komiteer

Find information om lovgrundlag og bekendtgørelser for de videnskabsetiske medicinske komiteer.

Se mere
Artikel / 20. juni 2021

Mødedatoer for komiteerne 2021

Der afholdes komitémøde hver 14. dag fordelt på to komiteer. Her finder du datoerne for alle komitémøder i 2021.

Se mere
Artikel / 17. maj 2021

Komité 1

Find information om medlemmer i VMK Komité 1.

Se mere
Artikel / 17. maj 2021

Komité 2

Find information om medlemmer i VMK Komité 2.

Se mere
Artikel / 1. februar 2017

Sekretariatet

Find information om og kontaktoplysninger på ansatte i VMK's sekretariat.

Se mere
Artikel / 26. marts 2021

Kontakt os

Her finder du kontaktoplysninger på De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Se mere
Artikel / 7. juli 2021

Forretningsorden for Videnskabsetisk Medicinsk Komité

Læs her den gældende forretningsorden for Videnskabsetisk Medicinsk Komité.

Se mere
Artikel / 7. juli 2021

Habilitet i komitésystemet

Man skal have tillid til de afgørelser, der træffes i komitésystemet, og habilitetsreglerne skal derfor sikre, at afgørelser træffes på et sagligt grundlag uden involvering af uvedkommende interesser.

Se mere
Artikel / 5. maj 2021

Behandling af personoplysninger

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer er ansvarlig for den databehandling af personoplysninger, der er beskrevet herunder. Hvis vi behandler oplysninger om dig, skal vi overholde reglerne i databeskyttelsesreglerne og anden lovgivning.

Se mere