Forsøgsperson

Forsøgsperson

KORT FORTALT

I sundhedsvidenskabelig forskning er det ofte nødvendigt at benytte forsøgspersoner for at opnå ny og værdifuld viden, der ikke kan opnås på anden vis. De videnskabsetiske komiteer skal varetage forsøgspersoners interesser. Her på siden kan forsøgspersoner finde relevant information om at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg.
Artikel / 10. marts 2022

Dine rettigheder som forsøgsperson i forsøg med medicin

Hvis du er deltager i et klinisk forsøg med medicin, så er det vigtigt, at du er opmærksom på dine rettigheder. Dem kan du læse om på denne side.

Se mere
Artikel / 26. april 2021

Dine rettigheder som forsøgsperson i forsøg med medicinsk udstyr

Hvis du er deltager i en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, så er det vigtigt, at du er opmærksom på dine rettigheder. Dem kan du læse om på denne side.

Se mere