4. februar 2022

Forskertjekliste til anmeldelse af medicinsk udstyr

Denne tjekliste giver det nødvendige overblik for at kunne ansøge om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Benyt altid denne seneste version af forskertjeklisten.

Hent forskertjeklisten