27. januar 2022

Overblik over komitésystemet

Her kan du få et overblik over, hvilken videnskabsetiske komité, du skal anmelde dit kliniske forsøg til.